torsdag 25. januar 2018

Praktisk info, budsjett og kontingent

Vi er nå godt i gang med treningene, og trenerteamet med Eva og meg er veldig fornøyd med responsen vi får fra jentene i treninger og utenfor. Vi synes det har vært gode treningsuker fra start til nå. Dessverre har det vært mye sjukdom generelt siste uka, men vi håper på at alle er friske og raske til neste uke <:o)

Det kom noen spørsmål fra jentene om de får tøy gjennom sponsorpengene, eller om det er noe de måtte betale for selv. De fikk da beskjed om at utstyr må betales "selv". Grunnen finnes i budsjettet - som det ble opplyst om på foreldremøte så er 40.000 av sponsorpengene med på å dekke utgifter til drift av laget. Vi har forøvrig et lite håp om å få tøyet til jentene før Etnedal Sparebank Cup :)

Klubbens budsjett som ble lagt frem er slik:


Forslag budsjett J15 2018
Utgifter:         stk pris        totalpris
Innetrening Valdres Storhall 1/3 bane x2/uke 675 24 16200
trening B.myra 6mnd a 1,5 t 400 60 24000
Treningskamp/vinterkamp 3000 2 6000
Hjemmekamper 2 t 740 8 5920
Dommerutgift 1000 8 8000
Cup påmeldinger 1000 6 6000
Adidas cup påmelding 2000 1 2000
Baller, kjegler,is,tape 5000
Drakter, strømper 5000
Ytelser og utstyr trenere/lagledere 45000
Tilskudd avslutning 16 x 120 1920
125040

Inntekter:
Aktivitetskont 4000.- 2500 16 40000
Basarbok 1000 16 16000
Sponsorer, overtrekk 5000 8 40000
96000
Ekstra utgifter fra lagets kasse:
Innetrening Valdres Storhall 2/3 bane x1/uke 1200 12 14400


Årets aktivitetskontingent vil bli delt opp i to rater på 1250,- med forfall 25. februar og 20. mars. Ønsker man, så er det selvfølgelig ingenting i veien for å betale 2500,- den 25. februar. Faktura blir utdelt rundt månedsskiftet.

Under Etnedal Sparebank Cup stiller vi med ett lag i J14-klassa, da det ikke ble noen J15-klasse. Kampene her spilles fredag 2. februar.

Sist men ikke minst; Vivi og Kjersti er i gang med å sjekke hotell under Norway Cup. Mer info fra Pompel og Pilt kommer ved en senere anledning.