lørdag 9. desember 2017

Treningsuke 50

Mandag 17-1830 i Storhallen
Fredag 1530-1630 på Valdres Treningssenter